HLR och första hjälpen

Denna kurs är en kombination av kurserna i ”HLR med hjärtstartare” samt ”Livräddande första hjälpen”.
För information om kursinnehållet var god se respektive kurs presentation.
HLR med hjärtstartare
Livräddande första hjälpen

Total kurstid är 3 timmar med max 12 deltagare i varje grupp.

Pris: 7.000 kr (exkl moms)