Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Kursen innehåller hjärt-och lungräddningens grunder med de nyaste riktlinjerna från Svenska HLR-rådet. Dessutom ges en introduktion till användning av  halvautomatisk hjärtstartare, även kallad defibrillator (AED). Efter denna kurs har deltagarna en beredskap för att rädda livet på en annan person som drabbats av plötsligt hjärtstopp, samt kunskap i att använda en halvautomatisk hjärtstartare.

Våra utbildningar innehåller mycket praktisk träning och alla deltagare har en egen docka att träna på. Tillsammans repeterar vi övningarna tills vi känner oss säkra på varje delmoment. Den praktiska träningen blandas med teori och filmvisning.

Kursens delmoment består av; kontroll av livstecken, hjärtkompressioner, inblåsningar (mun-mot-mun), hjärtstartare, stabilt sidoläge och andningsstopp.

Efter kursen erhåller varje kursdeltagare ett kursbevis samt en snabbguide till HLR.

Total kurstid är 2 timmar med max 12 deltagare i varje grupp.

Pris: 5.500 kr exkl moms

 

IMG_7083_3_full

 

 

Kontroll av andning

 

 

 

IMG_7066_4_full

 

 

30 kompressioner i snabb takt

 

 

 

IMG_7113_3_full

 

 

2 inblåsningar