Hjärtsäker arbetsplats

Vi certifierar er arbetsplats och utnämner den till hjärtsäker!

Ett hjärtstopp kan ske vart som helst. På gymmet, i hemmet eller på arbetsplatsen. Genom att snabbt starta HLR samt använda en hjärtstartare ökar chansen till överlevnad. Genom att utbilda nyckelpersoner på arbetsplatsen inom HLR, samt att införskaffa er en hjärtstartare blir er arbetsplats hjärtsäker.

Väldigt få av de som drabbas av hjärtstopp överlever. Men tack vare forskning, fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning har överlevnaden sedan 2009 ökat från 300 till 500 personer per år. Vi vill hjärtsäkra Sverige! Studier visar att det går att rädda många fler liv om hjärtstartare finns utplacerade och vi är fler som kan hjärt-lungräddning.

En hjärtsäker arbetsplats uppfyller följande kriterier:

  • Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp
  • Det finns en strategi för larm vid plötsligt hjärtstopp
  • Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart
  • Behandling med hjärtstartare sker inom fem minuter
  • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den