Hjärtstartare

Varje år drabbas ungefär 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I nuläget överlever bara ca 500 av dem.

Plötsligt hjärtstopp innebär helt enkelt att hjärtat slutar slå och slutar då även att pumpa blodet runt i kroppen. Ofta sker detta därför att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Inom några minuter avlider personen om den inte får hjälp.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet!

Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och av yttersta vikt för den drabbades överlevnad men sällan ensamt tillräckligt för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat behöver startas och för detta behövs en hjärtstartare. Finns det också en hjärtstartare i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Det är viktigt att känna till att skulle man försöka använda hjärtstartaren på en person som inte har drabbats av hjärtstopp så kommer den att protestera, den levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartare till en säker och användarvänlig, potentiellt livräddande apparat.

Källa: Sveriges hjärtstartarregister

Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har samma funktioner och ser förhållandevis lika ut.

 Cardiopleia hjälper er med att välja en hjärtstartare som passar just er arbetsplats!